Renowacja dróg

Nowy standard odbudowy drogi gruntowej…

Oprócz tego, ze jesteśmy generalnym dystrybutorem niemieckich maszyn HEN na terenie naszego kraju, oferujemy Państwu swoje usługi w zakresie odbudowy oraz konserwacji każdej drogi gruntowej.

Renowacja dróg zdjęcie 1 Renowacja dróg zdjęcie 2 Renowacja dróg zdjęcie 3

Na czym polega różnica odbudowanej przez nas drogi?

Podczas jednego przejazdu HEN wykonuje kilka procesów takich jak:

1 - przełamanie (frezowanie) powierzchni drogi - wirnik frezujący rozbija warstwę ścieralną. Materiał warstwy ścieralnej nie jest łamany ani zaokrąglany!
2 - optymalne mieszanie warstwy ścieralnej - materiał warstwy ścieralnej jest nowo spulchniany/ostrzony.
3 - tworzenie profilu drogi - wirnik frezujący przenosi materiał z urządzenia do środka linii. Szyny profilujące za rotorem frezującym tworzą pożądany profil drogi co zapewnia odpowiednie odprowadzanie wody.
4 - zagęszczanie (ubicie) drogi - płyty wibracyjne zagęszczają nową nawierzchnię drogi. Obrobiona powierzchnia jest ponownie konsolidowana za pomocą płyt ściskających.

Bardzo ważnym elementem jest to, że w większości przypadków nie potrzebujemy uzupełniać kruszywa w miejscach jego ubytku. HEN podczas 1 procesu czyli frezowania odzyskuje kruszywo, które w procesie naturalnej eksploatacji przedostało zbyt głęboko wewnątrz drogi. Dodatkowo jeśli kruszywo zostało zepchnięte przez równiarkę na boczną część drogi podczas jej konserwacji nasza maszyna dzięki specjalnym ruchomym zębom kruszywo przesunie z powrotem na cześć robocza drogi.
Podczas przejazdu tworzona zostaje ścieżka z profilem dachowym (nachylenie po obu stronach od środka linii do boków bankietu).

Zalecana nawierzchnia:

Droga w której wiązanie nawierzchni opiera się na zagęszczonych i zwilżonych, naturalnie pokruszonych kamieniach o wielkości ziarna od 0 do 32 mm i ich mineralnej mące.

Renowacja dróg zdjęcie 4 Renowacja dróg zdjęcie 5

Przeciwskazania:

- w przypadku deszczu lub bardzo dużej wilgoci resztkowej w warstwie ścieralnej,
- w warunkach suchych , brak wiązania lub przygotowania warstwy ścieralnej.
- powierzchnie asfaltowane.
- pokrywa włazu, wały drenażowe. Powierzchnie stalowe w glebie.
- zawalone zabytki,
- warstwowe skały, kamienie, ziarna > 70 mm

Typowe uszkodzenia występujące przed renowacją drogi gruntowej:

-Wielokrotne próby załatania,
-Obfite spłukiwanie,
-Przewyższone bankiety ,
-Silne przemieszczenia (deformacje),
-Materiał warstwy ścieralnej ulega segregacji,
-Dziury wodne,
-Brak profilu odprowadzania wody,
-Dziury (Rozpoznawalna warstwa podstawowa)

Efekt końcowy po renowacji maszyną HEN WPF200:

-Droga posiada nową nawierzchnię oraz nowo utworzony profil odwadniający. Posiada również jednorodny rozkład materiałów.
-Nawierzchnię drogi można użytkować natychmiast, jeśli warunki obróbki i warunki pogodowe są prawidłowe. Całkowite utwardzenie i osiadanie nawierzchni drogi osiąga się po 7-14 dniach.
-Najlepszy wynik osiąga się, jeśli nawierzchnia drogi nie jest w tym okresie obciążona.

Renowacja dróg zdjęcie 6 Renowacja dróg zdjęcie 7

Dane techniczne maszyny HEN WPF200:

-Napęd frezarki WOM 540 obr. / min
-Napęd zintegrowanej płyty wibracyjnej od hydrauliki nośnika ( przepływ 75 l/min, 120 bar )
Pozwala to niezależnie załączać i wyłączać frezowanie i ubijanie w zależności od potrzeb.

-Szerokość robocza: 200 cm
-Głębokość robocza: do max. 12 - 15 cm
-137 dłut/zębów pracujących
-Wałek WOM (1 3/8"Z6 ) w komplecie
-Wymiary surowe: 1100 mm , 2360 mm, 1600 mm
-Waga całkowita: 2500 kg

Renowacja dróg zdjęcie 8